Oversikt

Oversikt

Skulen sine lokaler

Måløy vgs er delt i 4 ulike fløyar:

A-fløy inneheld administrasjon, lærarrom og ulike klasserom

B-fløy inneheld verkstader og klasserom for byggfag og VG2 Køyretøy

C-fløy innehelde verkstader og klasserom for TIP-fag, bibliotek og klasserom for studiespesialisering.

MaritimFloy_384.jpg

D-fløy ligg nede ved sjøen og husar kjøkken og klasserom for Matfag, klasserom og verkstad for Naturbruk, Fagskulen og Sikkerhetssenteret.

I tillegg leiger skulen eit arbeidsrom og eit klasserom i Nordfjordhallen