Måløy vidaregåande skule
Skuleanlegget sett frå aust

Foto: Frequency AS

Ledige undervisingsstillingar ved Måløy Vidaregåande Skule

Sjølv om vi er blitt nokre «racera» på nettundervising i det siste, tek vi sikte på at vi frå hausten av skal få kome tilbake til normalen, og nyoppussa skule, for å drive med det vi kan trivast best med.

Måløy Vidaregåande Skule har ledige følgjande avdelingsleiarstillingar

100 % stilling som Avdelingsleiar maritime- og marine utdanningsprogram

100 % stilling som Avdelingsleiar studiespesialiserande utdanningsprogram

Måløy Vidaregåande skule har ledige følgjande faste undervisingsstillingar

100% undervisingsstilling innan Akvakultur

100 % undervisingsstilling innan Realfaga

100 % undervisingsstilling innan Vg2 Maritime fag, fagretning maskin

50 % undervisingsstilling innan Informasjonsteknologi og medieproduksjon

80 % stilling som Miljøkoordinator

I tillegg treng vi vikarar

100 % undervisingsstilling innan Realfaga

100 % undervisingsstilling innan Helse- og oppvekstfag

100 % undervisingsstilling innan Byggfaga.

Stillingsannonsane med meir opplysningar og søknadsfrister, finn du ved å trykke på dei forskjellige stillingane.