MVS front 1

Ledige undervisingsstillingar ved Måløy Vidaregåande Skule

Følgjande stillingar er lyst ledige ved Måløy Vidaregåande Skule

Følgjande faste stillingar er ledige:

Undervising innan norsk og engelsk

Undervising innan Fiske og Fangst

Følgjande vikarstillingar er ledige:

Vikar i 50% stilling innan Bygg og Anleggsteknikk

Vikar i 50 % innan diverse fag (geografi, tysk, fysikk, matematikk, helse- og oppvekstfag, restaurant og matfag)

Søknadsfrista for alle stillingane er 2. februar 2020. Meir informasjon om stillingane og elektronisk søknadsskjema finn du ved å bruke lenkene.