Skuleområde

Foto: Stig Silden

Ledig vikariat som reinhaldar i 100 % stilling ved Måløy vgs

Ein av våre trufaste medarbeidarar skal snart slutte. Vi søkjer etter medarbeidar med kompetanse innan reinhaldsfaget. Vi søkjer primært etter ein person med fagbrev, men søkjarar utan fagbrev kan også vere aktuelle.

Fullstendig stillingsannonse finn du her

Søknadsfrista er 13. november 2020