Måløy vidaregåande skule
MVS front 1

Ledig vikariat inntil 100% som lærar i engelsk

Måløy vidaregåande skule har snarleg behov for vikar i engelsk

Arbeidsoppgåvene vil omfatte planlegging, gjennomføring og evaluering i engelskfaget. Stillinga vil i hovudsak vera retta mot undervisning på yrkesfag.

Stillingsannonse og søknadsskjema finn du her