Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Foto: Elvida Grabus

Kurs i smittehandsaming for 2 YSK Helse.

At ting vart «sølete» når ein skulle ta vare på både kvalme og sjuke elevar er kanskje ikkje så rart..

«Helsepersonellet» lærte å handterte ulike situasjonar på ein profesjonell måte. Dette innebar å følgje prosedyrar og instruksar for handtering av dei «smittefarlege».

Læringa kjem godt til nytte i yrkeslivet for helsefagarbeidarane, men dei vil og ha nytte av dette i kvardagen.

Alle foto: Elvida Grabus