Med liv og lyst til å lære

Med liv og lyst til å lære Foto: Ida Gangeskar

Kurs i bruk av hjartestartar

Onsdag 6. mars gjennomførde YSK/TAF Helsefagarbeidar kurs i bruk av hjartestartar.

Som ein del av utdanninga, måtte elevane gjennomføre eit teorikurs, og dei måtte trene på ulike praktiske øvingar/situasjonar. Elevane er no godt rusta til å bruke hjartestartar om det blir nødvendig. Kurshaldar Elvida er godt nøgd med elevane sitt seriøse engasjement, fokus og innsats.

Her er nokre fleire bilde frå dagen: