Måløy vidaregåande skule
Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Foto: Bjarne Husevåg

Krav om skuleskysskort frå måndag 17. september

Samferdsleavdelinga har sendt ut følgjande melding til skulane

Frå måndag 17. september skal alle elevane vise gyldig skuleskysskort. Dersom ein ikkje har kort, kan sjåførane krevje betaling av eleven når vedkomande skal heim frå skulen.

Minner og om at alle har rett til å få reise til skulen utan kort.

Det vert sendt ut ein del kort frå oss i dag. Det kan framleis vere nye elevar som ikkje har søkt om kort eller «gamle» elevar som har mista kortet sitt og ikkje skaffa seg nytt. Desse må få ordna med skuleskysskort snarast.