Måløy vidaregåande skule
Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Krav om bruk av skuleskysskort frå måndag 20 sept.

I vekene etter skulestart har Skyss fått mange e-postar om busskort som ikkje virkar. Det er ulike grunnar til det, som:

  • Eleven er ikkje registrert i Skyss Elev/har ikkje søkt
  • Eleven nyttar eit gamalt kort
  • Kortet til eleven er øydelagt eller berre slutta å virke

Frå og med måndag 20. september skal alle elevane ha skuleskysskort. Sjåførane kan krevje betaling frå dei som ikkje har.

 

Reglar som gjeld ved bruk av skuleskysskortet.

  1. Kortet skal brukast kvar gong elevane går på bussen
  2. Dersom elevane har gløymt/mista kortet får dei reise til skulen utan kort, men skal nytte lånekort på heimturen
  3. Tingar nytt kort dersom dei ikkje finn att kortet sitt etter ei veke

 

Denne meldinga vert sendt ut til bussjåførane, gjeldane frå 20.09.

Elevar på vidaregåande skal betale på veg heim dersom dei ikkje har skuleskysskortet/lånekort med seg.

 

Eva Solhaug Fosshagen

seniorrådgjevar – transporttilbod

Tlf.: (+47) 57 63 80 67/55 55 90 70

 PAAAAAElFTkSuQmCC

Skyss | Postboks 7900 | 5020 Bergen

skyss.no/skoleskyss