Oljeskift

Oljeskift Foto: John Arve Tenden

Køyretyverkstaden svært populær på Open Skule

Studentar og elevar frå Fagskulen, Vidaregåande Skule og Ungdomsskulen nyttar høve til å bruke køyretyverkstaden på mandags kveldane.

Faglærar John Arve Tenden opplyser at det var omlag 20 besøkande innom verkstaden. Arbeidet som vert utførd er for det meste vedlikehald og småreperasjonar som dei besøkande får kyndig hjelp med, og som det er for kaldt til å stå ute med.