Måløy vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Informasjonsteknologi og medieproduksjon
ITmedia2[1]

IT eller Media?

VG1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Går du med ein draum om å jobbe i ei IT verksemd, eller styre kamera i eit TV studio? Eller har du lyst til å jobbe med grafisk design?  

Når du er ferdig utdanna kan du jobbe i IT- verksemder, mediebedrifter, reklamebyrå eller forlag, for å nemne noko. 

Du vil blant anna lære meir om IT-tryggleik, programmering og brukarstøtte. Du får også prøve å sette opp datanettverk, og lage nettsider frå botnen. 

Er du god til å fortelje historier? Vil du jobbe med tv, foto, film og grafisk design? Her ved Måløy vidaragåande skule vil du lære korleis du kan arbeide med å utvikle dei gode ideane dine. Idear du kan vidareutvikle til heile konsept direkte for kunden. Her lærer du å jobbe med utfordringar på ein kreativ måte.  

Samstundes får du gode og unike arbeidserfaringar, fordi vi jobbar med fleire prosjekt i tett samarbeid med næringslivet. 

ITmedia3.jpg


 Du bør vere:

  • kreativ
  • interessert i IT, nettverk og programvare
  • interessert i visuelle uttrykksformer
  • nøyaktig

Du kan bli:

  • IT-utviklar
  • IT-driftstekninkar
  • Mediedesignar
  • Medieteknikar
  • Medieprodusent

Les meir på vilbli.no

 

Kontakt

Knut Olav Bjørnholm
Avdelingsleiar
knut.olav.bjornholm@vlfk.no
932 07 172