Måløy vidaregåande skule
Måløy Vidaregåande Skule

Måløy Vidaregåande Skule

Informasjonskveld om opplæringstilbodet 2018/2019

Måløy Vidaregåande Skule inviterer elevane og foreldra i 10. klasse til Informasjonskveld tysdag 28.november 2017 kl 17.30

Informasjonskvelden vil verte halden på Maritim Avdeling (nede ved sjøen). Skulen vil informere og eigne tilbod, men vil også gje ein generell informasjon om utdanningsprogramma ved alle dei vidaregåande skulane i Nordfjord.

Skulen ynskjer alle 10. klassingane og 10. klassingane sine foreldre velkomne!

Program for kvelden:

17.30 - Velkomen med kaffi og saft i foajeen

18.00 - Presentasjon av alle utdanningsprogram i auditoriet Maritim avdeling

18.30 - Informasjon frå faglærarar om ulike utdanningsprogram ved Måløy Vidaregåande Skule

19.45 - Omvising på skulen og simulatorkøyring