Måløy vidaregåande skule
Vaksenopplæring1024

Informasjon til føresette og ungdommar om Ungdata undersøkinga i Kinn kommune 2021

2021 blir Ungdata undersøkinga gjennomført i Kinn kommune blant elevar i den vidaregåande skulen. For at undersøkinga skal gje eit godt bilete av situasjonen i Kinn kommune, er det viktig at så mange som mogleg deltek. Undersøkinga går føre seg på skulen i løpet av veke 5 til 7.