Illustrasjonsfoto www.pixabay.com

Informasjon til elevar og føresette om fråværsføringa ved heimeskule

Det har vorte stilt spørsmål om korleis fråværsføringa skal gjennomførast i den tida det er heimeskule, og opplæringsavdelinga i Vestland fylke har sendt ut denne informasjonen.