Måløy vidaregåande skule
Ny logo MVS 2020

Informasjon om stenginga av vidaregåande skular i Vestland fylke

Fylkesdirektøren for opplæring og kompetanse har sendt ut følgjande informasjon til elevar og føresette.