Måløy vidaregåande skule
Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Foto: Bjarne Husevåg

IKT drifts- og utviklingstenesta skal ta inn IKT lærlingar.

Ynskjer du ein spanande lærestad i faga IKT-servicefag eller dataelektronikar? Då kan vi tilby læreplass hjå IKT drifts- og utviklingstenesta i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Vi har til ei kvar tid ca. 15 lærlingar i staben. I år skal vi ta inn inntil 9 nye lærlingar.

Omtale av stillingane og stillingsannonse finn du her: http://rubrikk.sfj.no/vis/stillingledig/3425480