Måløy vidaregåande skule
søknadsfrist laanekassa logo 2 1024

Husk å søke om stipend før 15. november

Elevar må søke før 15. november dersom dei vil ha stipend frå Lånekassen for haustsemesteret 2020. 

Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring har rett til utstyrsstipend. Du får stipendet uavhengig av kor mykje foreldra dine tener, men du må søke for å få det. 

Har du allereie fått stipend, treng du ikkje å søke på nytt. 

Her får du oversikt over kor mykje stipend du kan få. Du kan også finne lenke til søknaden på denne sida