Måløy vidaregåande skule
Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Heimeundervising vert innførd i fyrste omgang for måndag 4. januar og tysdag 5. januar for alle elevar.

Det vert difor ikkje fysisk oppmøte på skulen måndag og tysdag, men undervising etter timeplana på Teams. Det vil bli sendt ut beskjed i løpet av tysdag 5.januar om kor tid elevane skal møte til undervising på skulen.

Om det er spørsmål, ta kontakt med skulen på tlf 57 63 79 00