Annonse vgs-stillingar vår 2016

Picasa

Har du lyst til å jobbe saman med oss?

Måløy Vidaregåande Skule har lyst ledige fleire stillingar, både faste stillingar og vikariat. Dette gjeld undervisingsstillingar, assistentstillingar, oppfølgingstenesta og miljøkoordinator.

Utlysingsteksten for alle stillingane finn du her.