Måløy vidaregåande skule
Bilete av tre smilande elevar og ein lærar. I botnen av biletet står med kvit tekst Best i landet. Vil du vere med.

Har du lyst å jobbe saman med oss?

Måløy Vidaregåande Skule har lyst ledige fleire stillingar, både faste stillingar og vikariat. Dette gjeld undervisingsstillingar innan norsk og engelsk, kontorstillingar, kantinemedarbeidar og 50 % stilling som miljøkoordinator.

Utlysingsteksten for alle stillingane finn du her.