Brygging av Chemex kaffi

Brygging av Chemex kaffi Foto: Bente Iren Vonheim

Gøy med international kaffidag

Restaurant og matfag hadde torsdag undervising i kaffi, og har fått prøvd seg i å lage ulike kaffidrikkar.

For dei som trudde at det å ta utdanning innan Restaurant og matfag berre omfatta å lage mat og servere denne, må tru om att.

Torsdag fekk elevane lære om kaffi, kanskje den mest selde drikken i Norge. Det var Camilla Laugerud, som har praksis hos Måløy Vidaregåande Skule, som stod for undervisinga. Etter at teorien var på plass, kom stunda med kan hende den mest interessante undervisinga, det å lage god kaffi. Spørsmålet er no om elevane kan titulere seg som Baristaer og.

I noe overført betydning betyr altså barista «den som tilbereder kaffedrikk» og henviser dermed til en som har tilegnet seg en viss ekspertise på området. God tilberedning av kaffedrikk blir dessuten sett på som en kunstform, og dermed arrangeres det hvert år både NM og VM i baristakunst. (kjelde Wikipedia)

 

 

Ein hjartegod og varm kaffikopp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er og rom for kunstnerisk uttrykk når ein lager kaffi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eit kilo av denne kaffien kan sprengje eit driftsbudsjett for ei skuleklasse fleire gonger.