Illustrasjonsbilde

Foto: Bjarne Husevåg

Fyrste dag av Utdanningsval i hamn

Då har vi gjennomført dag ein med utdanningsval, og er godt i gang med dag to. Dei besøkande elevane ser ut for å trivast, og får prøve seg etter alle kunstens reglar.

Her er nokre glimt frå besøket så langt. Alle foto: Bjarne Husevåg

 Naturbruk

 

Knutar må lærast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desse ville høyre meir om engelskfaget på studiespesialisering

 

 

 

 

 

 

Andre ville prøve seg som snekkarar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Full kosentrasjon

 

 

 

 

 

 

Det er alltid interesse for Køyretøy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å få manøvrere hurtigbåten til kai i Måløy er ikkje alle som får

 

 

 

 

 

 

Medan nokon bakar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre lagar Lasange

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og nokre dekkar bord

 

 

 

 

 

 

Lagar resten pynt til Halloween

 

 

 

 

 

 

 

 

Medan andre fyrst måtte fange maten…..