Fylkesmeistarane i Helsefagarbeidarfaget Iselin Malene Olsen og Marion Grotle frå YSK/TAF Helse

Fylkesmeistarane i Helsefagarbeidarfaget Iselin Malene Olsen og Marion Grotle frå YSK/TAF Helse Foto: Jarle Tonheim

Fylkesmeisterskapen i Yrkesfag

Fylkesmeisterskapen i Yrkesfag vart arrangert på Mo og Øyrane Vidaregåande Skule den 16.februar.  Måløy Vidaregåande skule hadde deltakarar frå VG1 TIP, VG2 Køyretøy, VG2 YSK/TAF Tip og VG" YSK/TAF Helse.

Skulen seier seg godt nøgd med resultata som vart oppnådd, spesielt at vi fekk fylkesmeisterane innan Helsefagarbeidar samt ein 2.plass i same faget. Innan Køyretøyfaget vart det og ein 2.plass. Dette tyder på at skulen sine elevar har høg fagleg kvalitet.

Vinnarlista frå Fylkesmeisterskapen ser slik ut:

Det er ikkje i skrivande stund klart kven som skal representere Sogn og Fjordane i Noregsmeisterskapen.

Her er nokre glimt frå arrangementet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øverste rekke f.v. Matilde Nybakk Drage VG1 Tip, Jonas Bakke VG2 YSK/TAF Tip, Håkon Madsen Strømmen VG2 YSK/TAF Tip.

Midtre rekke  Christoffer Skår VG2 Køyretøy

Nedste rekke: Spente elevar og lærarar på prisutdelinga 

Alle foto: Jarle Tonheim