Elevane klar til skule på tysdag kl 08.00. I Frankrike.

Elevane klar til skule på tysdag kl 08.00. I Frankrike. Foto: Alf Reidar Myrstad

Franskgruppa i 2STA er i La Rochelle

Gjennom eit mangeårig internationalt samarbeid, er det no franskgruppa i 2STA som er på språkkurs i La Rochelle.

Her er franskgruppa i 2STA på veg til skulen, Eurocentres, i La Rochelle. Dei skal gå på skule i to veker, og på skulen er det berre fransk. I tillegg vil det vere tilbod om kulturelle aktivitetar på ettermiddagane nesten kvar dag.