Tobias Årvik, Fiskeriminister Per Sandberg og Mads Årvik

Tobias Årvik, Fiskeriminister Per Sandberg og Mads Årvik Foto: Privat ©Fiskeribladet

Framtida sine reiarar

Brørne Mats og Tobias Årvik vil begge gå i far Arild Årvik sine fotspor. Mats i driftsorganisasjonen på land og Tobias vil gå gradene ombord.

Fiskeribladet Fiskaren hadde denne artikkelen om brørne frå Måløy på trykk den 1.februar. Vi attgir artikkelen med løyve frå Fiskeribladet.

Artikkel i Fiskeribladet Fiskaren 1.feb.2017