Framflyt 1024

Framflytkonferansen 2022

Etter avtale med kommunelegen i Kinn, har ein no fått på plass rammene rundt arrangementet. Det vert både fysisk frammøte for dei inviterte gjestane, og streaming via Fjordenes Tidende for alle andre.

Inviterte gjester fra Selje, Stadtlandet, Hauge skule og Vågsøy ungdomsskole kjem hit og skal delta på konferansen. Dei blir delte grupper på mingling i lunsjpausen (11.30-12.30) – avklart med kommuneoverlegen.

i fleirbrukshallen vert det stand som dei gjestande elevane kan besøke og få informasjon om næringslivet i regionen og skuletilbodet på Måløy vgs. 

Program for Framflytkonferansen 2022

10:00: Introduksjon

10:10: Kjersti Nordpoll

10:30-10:45: Opplæringskontorene Maritime fag og Nordfjordakademiet

10:45: Nordvestvinduet AS

11:05: Coast Seafood AS

11:25-12:25 Mingling og lunsj i håndballhallen

12:25: Ervik Havfiske AS

12:45: Selstad AS

13:05: Mowi AS

13:25-13:30: Avslutning

På grunn av usikkerheita rundt pandemien og nye tiltak, kan det framleis bli endringar i programmet. Vi kryssar fingrane for at alt er på vår side, slik at vi får gjennomført konferansen fysisk.

Dei to siste Framflytkonferansene (2021 og 2022) har vært utfordrende å arrangere p.g.a Korona, men elevene har funne løysingar og har eit sterkt ønskje om å gjennomføre. Prosjektet er veldig lærerikt, og gjev forhåpentlegvis eit godt bilde av skulen vår.

For å følge arbeidet med på arbeidet med konferansen, kan ein følge sidene våre på sosiale medier;

Instagram:  @framflyt

Facebook:  @Framflyt

For meir informasjon og nærare kontakt: framflyt@hotmail.com

Velkommen til Franflytkonferansen 2022, anten live eller på direkte stream via Fjordenes Tidende.