Framflyt

Framflyt

Framflyt er i gang

Elevane legg no siste hand på utstillingane og scene- og lyssjekk er godt i gang.

 

Du kan følgje Framflyt 17 live på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WrLbgmRcCnI

Bilde frå dagen vert lagt ut på Instagram. https://www.instagram.com/framflyt/

Det er og mogeleg å halde seg oppdatert på nett www.framflyt.no

og på Facebook: https://www.facebook.com/Framflyt/?fref=ts