Måløy vidaregåande skule
Teikning på byggavdelinga

Teikning på byggavdelinga Foto: Bjarne Husevåg

Foreldremøte for VG 1 klassene

Onsdag 4.september 2019 kl 18.00 vert det foreldremøte for alle VG 1 klassene ved Måløy Vidaregåande Skule.

Alle møter fyrst i auditoriet i A-fløyen (administrasjonsbygget) for ei kort orientering om skulen og litt felles informasjon.

Deretter blir det møte med den enkelte klasse sin kontaktlærar, som tek føre seg årsplanar og andre ting som er knytt til opplæringa.

Vi ber om at dei føresette som ønskjer det, tek med seg PC/mobil slik at ein kan få hjelp til å logge seg inn på skulen sine system, og få foreldretilgang til fråvær og vurdering (føresette til elevar som er under 18 år).

Sjå invitasjonsbrevet frå Rektor.