Prestere 1024

Foredrag: Når prestere blir å overprestere

Måndag 13.mars kl 18 til 20 vert ein viktig kveld for mange unge og vaksne i Samfunnshallen

Då kjem Isabell Aarvik og fortel om sine erfaringar med å overprestere, Mariann Refseth frå BUP vil vise ungdom kva valmogelegheiter dei har. Eirin Rise har fokus på når trening blir usunt, om ungdomsmiljø og misnøye med eigen kropp. Turid Blålid kjenner lokal ungdom og snakkar om erfaringar med å møte stadig fleire barn, unge og foreldre som strevar etter å oppnå urealistiske mål. Det handlar om å vere god nok.

Det er gratis inngang, og vi oppmodar ungdom om å ta med foreldre, foreldre til å ta med ungdom, gutar og jenter. Dette er aktuelt for oss alle!