Skuleruta for elevar i Sogn og Fjordane 2019–2020

Månadane   Tal skuledagar
August Første skuledag: 19. august 10
September   21
Oktober Haustferie: 7.–11. oktober (veke 41) 18
November   21
Desember Siste skuledag før jul: 20. desember 15
Januar Første skuledag: 6. januar 20
Februar Vinterferie: 17–21. februar (veke 8) 15
Mars   22
April Første skuledag før påske: 3. april
Første skuledag etter påske: 14. april
16
Mai Elevfri dag: 22. mai 18
Juni Siste skuledag: 19. juni 14
Sum   190

 

Relaterte lenker

www.vilbli.no om skulerute

Dokument