Måløy vidaregåande skule
Middag med HKH Dronning Sonja

Middag med HKH Dronning Sonja

Fagdag ved United World Collage

For ei tid tilbake deltok elevane Hege Haugen Sætren og Felicia Nalbant Nordpoll saman med rektor Åsta Navelsaker Røed på ein konferanse ved UWC i Fjaler, der mangfald og inkludering var hovudtema. 

 

 

 

 

 

 

 

Dronning Sonja besøkte konferansen og tok seg god tid til å snakke med deltakarane på konferansen.

Det vart også arrangert ulike Workshops  av elevar frå UWC og dei vidaregåande skulane, og servert  internasjonale matrettar frå UWC elevane sine heimland, før konferansen blei avslutta med ei flott kulturprogram.