Måløy vidaregåande skule
Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Er du lærer i akvakultur og ønsker å utvide din kompetanse i RAS?

Et helt nytt etter- og videreutdanningskurs i resirkulerende akvakultursystemer (RAS) for lærere starter opp 17. mars. Kurset er organisert med egenstudium, digitale samlinger og fysisk samling i Måløy.

Målet med kurset er å gi deltakerne en grunnleggende teoretisk og praktisk forståelse for hvordan et RAS-anlegg fungerer både teknisk og biologisk. Etter endt kurs skal lærerne også ha fått rammene for et undervisningsopplegg de enkelt kan tilpasse og bruke i sin elevgruppe.

− Fiskens biologiske behov i oppdrett

− Tekniske komponenter og funksjon i resirkuleringsanlegg

− Vannbehandling i resirkuleringsanlegg

− Målemetoder og bruk av måleutstyr

− Sentrale prinsipper for drift av resirkuleringsanlegg

− Ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne kommunisere med andre om RAS.

Kurset er utviklet av NIVA, ONTEC AS og Måløy videregåande skole gjennom Prosjekt Kompetanseløft vidaregåande og fagskule på Vestlandet innan ny og miljøvennleg teknologi. NCE Seafood Innovation Cluster står bak initiativet og Akvahub bidrar med prosjektledelse. 

Kurset er utviklet med særlig tanke på lærere som underviser i akvakultur, men andre er også velkommen til å delta.

Følg linken for informasjon og påmelding: https://www.deltager.no/EVU_RAS_2021

Ved spørsmål kontakt: Åse Åtland på NIVA, ase@niva.no