Måløy vidaregåande skule
Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Endring i skulebussrutene frå skulestart 16.aug.

På grunn av at Skram Skule skal ta i bruk Modulskulen på Tennebø frå skulestart, er rutetidene og køyreruta for skulebussane om morgonen endra.

Tidlegare har det vore ein buss som har gått frå Røde Kors huset i gt.2, men denne går no frå terminalen i staden for. Ny avgangstid for skulebussane er kl. 08.15 frå terminalen, og bussane køyrer då gt. 1 og opp Televeien og vidare sør gt. 2 og over brua.

Busstoppane i Måløy vert då ved Firda Canning/Verlo, Prosjekteringssenteret/Larsmarka gt 1, Telebygget gt 2 og Bruenden/Kyrkja gt. 2.