Ole Stenbakk på Haiti

Ole Stenbakk på Haiti Foto: Firdaposten

Elevkort til Operasjon Dagsverk

Elevkorta skal nyttast ved oppgjer etter OD dagen. Om betaling vert gjort til bankkonto, så må eleven sitt namn og klasse setjast som melding på innbetalinga.