Frå venstre:Mathias Bredesen, Jesper Gangsøy og Iselin Sneide

Frå venstre:Mathias Bredesen, Jesper Gangsøy og Iselin Sneide Foto: Tor Helge Holvik Hansen

Ein motormann må kunne brukast til alt mogeleg.

Dette viste nokre av elevane i 2MAB då dei "berre" skulle skifte toppakning på ein traktormotor.

Sidan arbeidet i høgste grad var aktuelt no i desse eksamensførebuande tider, gjekk elevane til verket med stor iver. Men akk, kor lenge var Adam i Paradiset. Når ein var komen i gang med arbeidet, viste det seg at arbeidet var langt meir omfattande enn ein hadde grunn til å tru, og ei enkel sak som skifte av toppakning enda opp med ein storreperasjon av topp, brennstoffsystem og kjølesystem. Vidare vart det utførd ein del modifiseringar  og skifte av hydraulikkolje medan dei venta på deler.

Traktoren er no friskmeld og klar til våronna på både godt og vondt (lukt)