Skulestart

Skulestart Foto: Bjarne Husevåg

Då var elevane på plass og nytt skuleår har teke til.

Grunna Koronaviruset vart det ikkje oppstart som vanleg i Samfunnshallen i dag. I staden vart nye og gamle elevar møtte av Elevmentorane som samla elevane, og leiinga ved skulen som hjelpte til å vise veg til kor klassene skulle starte dagen.

Skulen si leiargruppe hadde plassert seg ved inngangane og ønskte elevane velkomne og viste nye elevar til klasseromma.