Måløy vidaregåande skule
Det startar å fyllast opp

Det startar å fyllast opp Foto: Bjarne Husevåg

Då er skuleåret 2019/2020 i gang.

Måløy Vidaregåande Skule starta i dag opp skuleåret med samling i Samfunnshallen. Både Ordførar Kristin Maurstad og rektor Åsta Navelsaker Røed ønskte elevane velkomne.

Skulen sine elevmentorar tok imot dei nye elevane ved det nye busstoppet, og viste veg for dei som ikkje var kjende. Etter samlinga gjekk elevane til sine respektive klasserom, der ein då tok til på dagens gjeremål.

 

Men kor blir bussane av?

 

 

 

 

 

 

Fyrste skulebussen på det nye busstoppet

 

 

 

 

 

 

 

Rektor Åsta Navelsaker Røed og ordførar Kristin Maurstad