Måløy vidaregåande skule/Testing - vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Bygg- og anleggsteknikk
Tre guttar som jobbar med tre

Foto: Stryn vgs

Bygg- og anleggsteknikk

Elevane på bygg- og anleggsteknikk har aktive og lærerike dagar både inne og ute, som legg grunnlag for fleire yrkes- og utdanningsvegar.

Bygg- og anleggsteknikk er eit yrkesfag, og XXXX vidaregåande skule tilbyr slike kurs:

Denne utdanninga kan gje fagbrev eller svennebrev, meisterbrev eller ingeniørutdanning.

Du har moglegheit å velje påbygging til generell studiekompetanse etter det andre studieåret i bygg- og anleggsteknikk.

Les meir om bygg- og anleggsteknikk og moglegheiter for yrkesvegar og vidare utdanning på vilbli.no; bygg- og anleggsteknikk.

Bygg- og anleggsteknikk på XXXX vidaregåande skule

Bygg- og anleggsteknikk er eit godt val om du har praktisk sans, er nøyaktig og har godt handlag. Mange bygg- og anleggsprosjekt krev nært samarbeid mellom ulike yrkesgrupper, både gode samarbeidsevner og sjølvstendig arbeid er viktig.

Utdanningsprogrammet omfattar oppføring, ombygging og vedlikehald av bygningar og anlegg, med tilhøyrande tekniske installasjonar. Det blir stilt strenge krav til kvalitet og tryggleik.

Fagbrev?

Kvar? Kva er attraktivt ved staden? (moderne lokale sentralt i Stryn sentrum?)

Tilhøve ved skulen

  • godt utstyrt, nye maskiner, du får vernesko og klede, verktøykasse?
  • Kor mange er det i klassen? Dei vanlegaste yrkesvala er?

Kontakt

Einar Anlegg
Avdelingsleiar bygg- og anleggsteknikk
einar.anlegg@sfj.no
55 55 55 55 / 999 99 999

Facebook

Relaterte lenker