HO klassa samla ved ambulansen

HO klassa samla ved ambulansen Foto: Grethe Midtvik

Besøk frå Ambulansetenesta

I forrige veke fekk VG1 Helse og oppvekstfag informasjon om ambulansetenesta i Helseføretaket.

Vi fekk lære om arbeidsoppgåver, utdanningsmogelegheiter, krav til helsa vår og fekk høyre om eit spennande og givande yrke.

Etter informasjon om yrkesutøvinga, fekk vi ei innføring i kva ein velutstyrt ambulanse inneheld. Eit spennende og interessant besøk.

Helse oppvekst takkar for flott informasjon om ambulansetenesta.