Besøk på kjøkkenet ved Quality Hotell Florø

Besøk på kjøkkenet ved Quality Hotell Florø Foto: Iren Hammersvik

Bedriftsbesøk i Florø

KSA har vore i Florø på bedriftsbesøk hos Quality Hotel Florø, Kinn Bryggeri og slakteriet.

Dagen starta med ein god frokost på Quality Hotell Florø, samt omvisning på hotellets kjøkken.

På Kinn Bryggeri vart vi godt tatt mottekne av ekteparet Ann-Magritt Banne og Espen Lote, eigarar, grundarar og bryggemeister.

Kinn Bryggeri nyttar gamle handverksteknikkar når dei produsera øl med engelsk og belgisk preg. Hovudfokuset for bedriftsbesøket til Kinn Bryggeri var å lære om kombinasjonen Mat & Øl. For kokkar og servitørar er det viktig kunnskap å kjenne til kva for øl som kan være med å løfte eit måltid, der den rette balansen og harmonien i måltidet blir skapt.

Slakteriet ligg i Florø sentrum og er eit lakse-slakteri som slakter laks frå oppdrettarar. Her fekk vi ei innføring av prosessen, dei ulike klassifiseringane av kvalitet på laks og fekk sjå ventemerd for laksen.

Bilder frå besøket: Iren Hammersvik.

 

 

Kinn Bryggeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espen Lothe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omvising Vesle Kinn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventemerd hos Slakteriet