Måløy vidaregåande skule
Lesestund

Lesestund Foto: Ingri Føleide Hagen

Barne- og Ungdomsarbeidarklassa med lesestund på Vågsøy Folkebibliotek.

Gjennom eit samarbeid med Vågsøy Folkebibliotek laga 2 BUA til lesestund for om lag 30 barnehagebarn.

Elevane delte seg i grupper der dei las, song og dramatiserte juleforteljingar. Arrangementet var så godt motteke at bibliotekaren og dei barnehagetilsette svert gjerne tok imot fleire slike arrangement. Elevane synest at det var både spennande og lærerikt å få prøve ut dialogisk lesing i praksis, og var godt nøgde med å få så god respons.