Måløy vidaregåande skule
Elevar i arbeid under Kokkekamp 2019

Elevar i arbeid under Kokkekamp 2019 Foto: Edle Iversen

Arbeidslivsfag ved Vågsøy Ungdomsskule

Når no skuleåret går mot slutten, fekk vi denne helsinga frå Vågsøy Ungdomsskule i høve til at elevane der har fått nytta undervisingskompetanse og undervisingsutstyr ved Måløy Vidaregåande Skule i fordjupingsfaget Arbeidslivsfag..

 

ARBEIDSLIVSFAG

Vi har nå hatt fordypningsfaget Arbeidslivsfag over tre år. Årets 10.klassinger blir det første kullet som går ut av ungdomsskolen med faget.

Faget består av en del praktisk arbeid, der en skal innom studieretningen yrkesfag på videregående skole. Elevene skal få kjennskap til de ulike programområdene på yrkesfag. De har blant annet vært på krabbefiske med Naturbruk, laget mat med Restaurant og Matfag, skrudd bil på TIP, bygget benker og annet på Bygg og anleggsteknikk, og skal nå avslutte med førstehjelp på Helse og oppvekst.  Vi har vært helt avhengig av hjelp fra dere for å kunne få et variert og godt faglig innhold faget. Elevene kan blir trukket ut til muntlig eksamen, så lærdommen de tar med seg fra dager hos dere er unik.

Vi vil takke for den flotte jobben dere har gjort med tanke på tilrettelegging, fleksibilitet og godt faglig innhold i opplæringen for elevene våre.

Lærere på de ulike programområdene har vært helt fantastisk, stått på og gitt elevene våre gode opplevelser. Lærer fra VUS, som har hatt ansvar for faget, har kommet tilbake og skrytt av mottakelsen og jobben dere har gjort.

Vi må også få takke rådgiver Glenn Paris for et godt samarbeid, han har gjort en kjempejobb med tanke på å få alt på plass.

HOSPITERING

Vi vil også takke for Hospiteringsdagene elevene våre har hos dere, både i 9.klasse og 10.klasse. Gode faglige innhold i timene gjør at elevene får et innblikk i hva som skjer på studieretningen de besøker. Rådgiverne Ann-Mari Ringdal og Glenn Paris viser igjen stor fleksibilitet og hjelpsomhet for elevene våre.

Noen kommer tilbake og har bestemt seg for hva de ønsker å søke på VGS, andre kommer tilbake og har bestemt seg for hva de IKKE skal gå, en god erfaring det også.

FRAMFLYT

Vi har valgt å sende både 9.klasse og 10.klasse til Framflyt. Vi er imponert over hva elevene på Markedsføring og lærer Bente Olseth klarer å få til.

Vi vet at ikke alle 9.klasssingene våre er helt moden for en så stor konferanse, men samtidig så er det noe med at alt skal læres, også det å være på en konferanse i lag med mange andre.

Da gjenstår det bare å ønske dere lykke til med resten av skriftlig og muntlig eksamen, rydde hode og pulten før dere tar en velfortjent ferie.

GOD SOMMER FRA ANSATTE VED VÅGSØY UNGDOMSSKOLE!

 

Med vennlig hilsen

Edle Iversen

Inspektør/rådgiver

Vågsøy ungdomsskole