Kristin Myklebust 3STA

Kristin Myklebust 3STA Foto: Kjellrun Breidalen Åsebø

Amerikanske tilstandar i 1 TAA

Kristin Myklebust i 3STA delte eigne erfaringar frå High School i Foley i Minnesota med engelskelevane i 1TAA.

Elevane har lært om det amerikanske skulesystemet og Kristin kunne fortelje mykje om eigne opplevingar, om amerikanske skuletradisjonar, om likskap og ulikskap mellom det norske og det amerikanske skulesystemet og om verdiar i skulen. Etterpå vart det mange spørsmål som Kristin svarte på.

Tusen takk til Kristin for at du tok deg tid til dette!