Jørn Mikalsen og Heidi Kopperud fekk Gründerprisen for ungdom 2011

Prisen er på 30 000 kroner og vart utdelt på fylkestinget 13. desember. Gründerane får utmerkinga for innsatsen med å utvikle Videonor AS og Seevia AS i Måløy. Leiar for houvdutvalet for plan og næring, Hilmar Høl (Ap) og fylkesordførar Åshild Kjelsnes (Ap) stod for prisutdelinga.

Mikalsen og Kopperud kjem frå Asker og Nord-Norge og valde å etablere seg i Måløy-miljøet i 2010. Der har dei etablert videokatalogen Seevia og Videonor, som leverer videokonferansar som ei teneste for bedrifter.

Høl trekte i talen sin fram mange argument for å gi prisen til dei to.

Har skapt kompetansearbeidsplassar for framtida
– Desse initiativrike menneska er framifrå føredøme for andre unge gründerar. Dei har vist at det er fullt mogleg å etablere suksessbedrifter i distrikta. Dei har sett moglegheitene og fordelane ved å etablere verksemda i lokalmiljøet i Måløy. Dei har skapt kompetansearbeidsplassar for framtida, og juryen håpar at den fantastiske utviklinga held fram, sa Høl.

Mikalsen og Kopperud hadde begge teke turen til Leikanger for å ta imot prisen.

– Dette er ei stor anerkjenning, og eg er heilt overvelda. Vi må takke investorane som gjorde det mogleg å starte, og som hadde trua på ideen. Vi kom til eit bra miljø i Måløy og har store planar for vegen vidare, sa Kopperud, før Mikalsen slo fast at Sogn og Fjordane treng fleire gründerar.

Teneste med globalt marknadspotensial
Videonor AS har hatt ei fantastisk utvikling i løpet av i dei to første leveåra til bedrifta. Mikalsen og Kopperud har utvikla eit nyskapande produkt der videokonferansar for bedrifter blir leverte som ei teneste, som eit mobilabonnement. Det gjer det enklare og ofte billegare å skaffe slikt utstyr til både små og store bedrifter.

Gründerane har i tillegg utvikla ei teneste med globalt marknadspotensial– videokatalogen Seevia. Denne kan samanliknast med «gule sider» i telefonkatalogen. Brukarane kan finne fram til møtedeltakarar ved å søkje på tvers av organisasjonar og bedrifter.

Kan spare pengar og miljøet
– Videokatalogen Seevia inneber enklare bruk av dyrt videoutstyr. Tenesta kan spare både pengar og miljø, ved at brukarane sparer tid, reisekostnader og miljøutslepp frå transportmiddel, sa Høl under prisutdelinga.

Nyleg vann også Seevia AS Rosingprisen for Smart IT for videokatalogtenesta. Prisen er eit tydeleg teikn på at gründerane sitt arbeid har blitt lagt merke til på nasjonalt nivå.

Juryen har bestått av representantar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, Innovasjon Norge, Fylkesmannen og NHO.

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568