Måløy vidaregåande skule
Illustrasjonsbilde ny skulebåt

Prosjektleiarstilling ved Måløy Vidaregåande Skule.

15. april 2019

Måløy vidaregåande skule har ledig ei utfordrande og spennande toårig mellombels stilling som prosjektleiar for bygging av nytt opplæringsfartøy. Om du har kvalifikasjonar som maskinsjef eller skipper kan det vere aktuelt med fast tilsetting, der du får ansvar for drift og vedlikehald av fartøyet når dette er på plass.

Norgesmeistrane Iselin Husevåg og Oline Challen

Nye norgesmeistrar i Skule NM

09. april 2019

No startar det å smake fugl. To norgesmeistertitlar på ei veke til Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Måløy Vidaregåande Skule då Iselin Husevåg og Oline Challen i dag vart norgesmeistrar innan Helsefag.

Norgesmeister Daniel Bjørnset

Vinnar av Skule NM i Kokkefaget

02. april 2019

Daniel Bjørnset frå Florø vart i dag kåra til Norgesmeister i Skule NM. Han tok fyrsteplassen framfor deltakarar frå Trøndelag og Akershus.

Demonstrasjon på video

Verkelegheitsnær undervising innan biologi

02. april 2019

Førre veke fekk ei gruppe elevar prøve seg på disseksjon av grisungar. Både biologielevar i 2STA og helseelevar i 1YSK deltok.

Framflytkonferansen 2019. Stine Lilloe-Olsen var konferansier.

Samarbeidet med næringslivet i regionen

26. mars 2019

I vekene etter vinterferien har elevtalet på skulen vore noko lavt. Grunnen er at mange yrkesfagklasser har hatt elevane utplassert i bedrifter som ein del av faget YFF, Yrkesfagleg fordjuping. I denne perioden vert det og gjennomførd studieturar både i innland og utland.

Vinnarlaget frå Stadlandet Skule

Kokkekamp vel gjennomførd på Vågsøy Ungdomsskule.

25. mars 2019

Laget frå Stadtlandet Skule gjekk av med sigeren i tett konkurranse med Davik Oppvekst og Vågsøy Ungdomsskule.

Pick-up øving på Skavøypollen

Samarbeidet med redningsbasen i Florø.

26. mars 2019

I kjølvatnet etter nestenhavariet på Hustadvika, kjennast det godt å vite at Sikkerhetssenteret i Måløy (SIM) og har ein finger med i spelet når Redningshelikopteret i Florø gjer ein slik formidabel innsats.

Illustrasjonsbilde

Presentasjon av studier ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

11. mars 2019

I dag fekk elevane ved Måløy Vidaregåande skule informasjon om studier ved NMBU. Samstundes orienterte Måløy Marine Ressurssenter MMR om jobbmuligheitene innan fiskeri og havbruk.

Sokkedukketeateret

Sokkedukketeater prosjekt på helse- og oppvekstfag

10. mars 2019

Helse- og oppvekst Vg1 har laga og helde sokkedukketeater. Oppgåva til elevane var å lage eit eventyr som skulle lære barn i barnehage eller skolealder om sosial kompetanse.

Sigbjørn Hals underviser i matematikk

Utdanningsval for 9.klassingane

08. mars 2019

Måløy Vidaregåande Skule har i to dagar hatt besøk av elevar som har fått omvising på skulen og delteke i undervisinga for den linja dei har ynskt å bli betre kjend med.