Måløy vidaregåande skule
TOF gjengen og båtane før konkurransen.

Ocean Space Race 2019

22. mars 2019

Som vanleg stilte gruppa i Teknologi og forskningslære opp i konkurransen Ocean Space Race ved NTNU i Trondheim.

Bedriftsbesøk

Kokk og servitørfag attende etter studietur til La Rochelle.

15. mars 2019

Den årlege studieturen til La Rochelle i Frankrike er over, og tilbake set elevane på Vg2 Kokk- og Servitørfag med mange og lærerike inntrykk.

Illustrasjonsbilde

Presentasjon av studier ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

11. mars 2019

I dag fekk elevane ved Måløy Vidaregåande skule informasjon om studier ved NMBU. Samstundes orienterte Måløy Marine Ressurssenter MMR om jobbmuligheitene innan fiskeri og havbruk.

Sokkedukketeateret

Sokkedukketeater prosjekt på helse- og oppvekstfag

10. mars 2019

Helse- og oppvekst Vg1 har laga og helde sokkedukketeater. Oppgåva til elevane var å lage eit eventyr som skulle lære barn i barnehage eller skolealder om sosial kompetanse.

Sigbjørn Hals underviser i matematikk

Utdanningsval for 9.klassingane

08. mars 2019

Måløy Vidaregåande Skule har i to dagar hatt besøk av elevar som har fått omvising på skulen og delteke i undervisinga for den linja dei har ynskt å bli betre kjend med.

Prosjektleiar Mona Bakke Svarstad

Prosjektleiar for akvakulturutdanning

14. februar 2019

Mona Bakke Svarstad er tilsett som prosjektleiar for akvakulturutdanning. Satsinga er eit ledd i Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane, og skulen har høge ambisjonar om å ta opplæringstilbodet til nye høgder.

Foto: Oskar Andersen

Primærsøkjartala for 2019 er klar

04. mars 2019

47 fleire har søkt plass på vg1 på vidaregåande skule i Sogn og Fjordane samanlikna med i fjor. Auken er i all hovudsak til yrkesfag, som no står for 56 prosent av søknadane til vg1.

Teikning på byggavdelinga

Velkommen til utdanningsval for 9. klasse

26. februar 2019

Måndag 4. mars og tysdag 5. mars er det igjen klart for utdanningsval for 9.klassingane.

Besøk hos Stadpipe

Nytt VG2 tilbod ved Måløy Vidaregåande Skule

29. januar 2019

Lokale og regionale bedrifter i Nordfjord har etterlyst fagutdanning innan Plast og Kompositt.

Vigo bilde 1024

Vigo.no er no open for søknad om skuleplass for skuleåret 2019/2020.

07. januar 2019

På heimesida under snarvegen Søke skuleplass, vil du finne søkjarhandbok, tidsfristar, vedleggsskjema, spesielt søkjarskjema for YSK, rettleiingar og reglement.