Måløy vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Naturbruk
Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Foto: OKFH

Naturbruk

Dette er studieretninga for deg som vil satse på eit yrke innan arbeid med fisk. Om du likar spenning, praktisk- og variert arbeid, så er sjansen stor for at du vil trivast med å arbeide med fisk. Desse yrka er knytt til fangst og oppdrett av fisk og marine artar, tilarbeiding av råvarene, drift, tenesteyting og forvalting av ressursar. Du som søker deg til Naturbruk er glad i natur og friluftsliv, og du ønskjer ei utdanning innan fiske og fangst eller oppdrett av fisk og skalldyr (Akvakultur).

Måløy Vidaregåande Skule kan tilby desse kursa:

  • VG1 Naturbruk
  • VG2 Fiske og Fangst
  • VG2 Akvakultur

Yrkesfagleg opplæring fører fram til eit yrke og gjev yrkeskompetanse med eller utan fag- eller sveinebrev. Du kan gå ut i yrkeslivet etter 2-5 år. Du kan også ta påbygging til generell studiekompetanse om du vil studere vidare ved høgskule eller universitet. Etter bestått fagbrev kan du ta vidare utdanning ved fagskule. Fagskulen i Sogn og Fjordane, Maritim avdeling, er samlokalisert med Måløy Vidaregåande Skule og Sikkerheitssenteret i Måløy.

Les meir om Naturbruk og mogelegheitene for yrkesvegar og vidare utdanning på Sett sjøbein, Naturbruk

Kvifor velje dette faget:
Naturbruk gir innføring i ei av Noregs største og viktigaste næringar – sjømatnæringa. Det handlar om noko så sentralt som å skaffe trygg og sunn mat gjennom bærekraftig oppdrett og hausting av havets ressursar.

Kontakt

Knut Olav Bjørnholm

Avdelingsleiar Naturbruk og Maritime fag
knut.olav.bjornholm@vlfk.no
57 63 78 39

Relaterte lenker

Dokument