Utanfor Topographie des Terrors

Utanfor Topographie des Terrors Foto: Bente Olseth

3STA på studietur.

Medan 2 STA er i Paris på språkreise, så er 3 STA i Berlin på studiereise.

Fokuset for reisa er lagt på historiefaget, nærare bestemt den 2. verdskrigen og Den kalde krigen.

Ut frå den førebelse rapporten står det berre bra til med elevar og lærarar. Dei har allereie rukke å besøke Topographie des Terrors, Sachsenhausen og Berlinmuren.

 

 

 

 

Sachsenhausen

 

 

 

 

 

 

 

Berlinmuren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle foto: Bente Olseth