Utenfor Måløyraidsenteret

Utenfor Måløyraidsenteret Foto: Marianne S. Rotihaug

3 STA med omvising på Måløyraidsenteret.

Som en del av undervisningen i historie, besøkte 3 STA Måløyraidsenteret.

Andre verdenskrig er en viktig del av pensumet i historie for avgangselevene i studiespesialiserende utdanning. Forrige uke fikk 3STA som første elevgruppe, en omvisning ved det kommende Måløyraidsenteret og fikk høre fortellinger fra krigsårene fra lokalhistoriker Terje Sølvberg.

Terje Sølvberg og Helge Hjelle i Måløyraidsenteret håper at senteret skal bli en aktuell læringsarena for skolene i distriktet. Foreløpig er det en utfordring at ikke utstillingen er komt på plass med rekvisitter, tekst og film. Elevene ble tatt med på en reise gjennom det fremtidige senteret, og elevene var lydhøre for historien. Det er viktig å bruke lokale ressurser og på den måten gjøre undervisingen levende, sier lærer Erik Gotteberg Eide, som skrytte av den måten Terje Sølvberg formidlet både lokal, nasjonal og internasjonal krigshistorie på.