På den smale sti..

På den smale sti.. Foto: Monika Iren Venøy Lexau

2 KSA med avslutning på skuleåret

Ei meir «Oppløftande» avslutting skal det leitast lenge etter.

Vg2 Kokk og servitør tok turen til Stryn og Loen på si avslutting. Dei mest vågsame tok Via Ferrata opp til Hoven, dei mindre vågsame tok gondolen, og måtte difor utøve spredt uorden i terrenget i påvente av at slitarane kom opp.

Ein super dag som vart avslutta med middag i Stryn på cafeen til Sander Øen Omberg si familie.

Ei stor takk også til faren til Sander som var vår guide på turen.

Her er nokre glimt frå turen. (Foto: Monika Iren Venøy Lexau.)